+36 30 316 4064
info@tdsst.hu

Közműkutatás, talajradaros mérések

Közműtérképezés, közműkutatás, rétegrend vizsgálat, ipari padló, vagy útburkolat alatti üregesedés és kimosódás lokalizálása, környezetvédelem, régészet… Mindezt egyetlen „kapavágás” nélkül!

Az ismeretlen közművek roncsolásmentes felderítése

Kivitelezési munkálatok megkezdésekor gyakori probléma, hogy a beruházó és ezáltal a kivitelező sem rendelkezik pontos információkkal az építési területről. A régi közműtérképek sajnos általában rendkívül pontatlanok, hiányosak, vagy a legrosszabb esetben nem is elérhetők.

Gondoljunk csak bele, pl. ha egy földmunkát ennek hiányában kezdenek meg egy működő üzem területén és a munkálatok során megsérül csak egy, az üzem működéséhez elengedhetetlen közművezeték. Ilyen esetekben a leállás miatt akár százmilliós nagyságrendű kötbérterhek is érvényesülhetnek, nem beszélve arról, ha személyi sérülés, vagy anyagi kár is keletkezik…
Az ismeretlen közművek roncsolásmentes felderítése
Talajradar
A legkorszerűbb precíziós közműkövető műszerrel, a jelenleg elérhető legmodernebb technológiával működő talajradar (GPR) és a hozzájuk kapcsolt precíziós műholdas helymeghatározó (GPS) egység segítségével könnyedén felkutathatóak a nyilvántartásokban nem, vagy hibásan szereplő csövek, vezetékek, kábelek, legyen az bármilyen anyagú!

A közműérzékelő radar minden potenciális veszélyforrást megtalál – még a nem vezető csöveket és száloptikai kábeleket is –, és a föld alatt húzódó infrastrukturális elemekkel való véletlen ütközés kockázatának csökkentése révén fokozza a biztonságot, a veszélyes üzemszünetek megelőzésével és több információ gyűjtésével gyorsítható a munkavégzés és csökkenthetők a vagyonkezelési költségek. Felhasználási területe sokrétű, a nyert adatok minősége és megbízhatósága felülmúlhatatlan!
A földalatti üregek, kimosódások nincsenek rejtve többé, még ipari padlók vagy útburkolatok alatt sem!
A talajradar (Ground Penetrating Radar - GPR) elektromágneses (EM) sugárzáson alapuló, sekély földtani kutatásokra alkalmazható, roncsolásmentes geofizikai műszer, mely nagy felbontású képet alkot a felszín alatti képződmények szerkezeti felépítéséről, objektumok jelenlétéről, valamint az üregesedési jelenségekről. A georadar három fő részből áll; jeladó- (transmitter), vevő- (reciver) és vezérlőegység. A jeladó antenna rövid, magas frekvenciájú EM impulzusokat bocsát ki, melyek a közeg, illetve földalatti objektumok karakterisztikáitól függően visszaverődnek, megtörnek, szóródnak. A határfelületekről, valamint objektumok felszínéről a visszaérkező hullám információt hordoz az őt ért hatásokról, melyet a vevőegység regisztrál. A regisztrált adat digitális formában rögzítésre, majd utólagos feldolgozásra kerül, valamint in-situ is megtekinthető.
GPR kép
A szolgáltatásunk legfőbb előnyei:
A talajradar technológia segítségével mintegy ötméteres mélységig lehetséges a földfelszín alatti fémes és nemfémes anyagok, objektumok, üregek cm. pontos felderítése, valamint a talajszerkezet vizsgálata, így nincs szükség költséges és időigényes bontási, helyreállítási, vagy ásási munkálatok elvégzésére. A hagyományos eszközök nem képesek kimutatni a nemfémes közműveket. A közműkutató radarunkkal és a kábel lokátorunk segítségével a kivitelezők pontos információt kaphatnak a közművek és egyéb földalatti szerelvények elhelyezkedéséről. Használata fontos lehet az új nyomvonalak kijelölésekor, ismeretlen nyomvonalú közművek feltárásakor, szilárd burkolatok, ipari padlók alatt kialakult üregek, kimosódások felderítésekor.
A talajradaros mérés a hagyományos eljárásoknál egyszerűbb, pontosabb és gyorsabb, a mérési adatok kiértékelése is kevesebb időt igényel. Emellett viszonylag pontos mélységadatot is kapunk az egyes szerelvények és hálózati elemek és anomáliák elhelyezkedéséről, ami GPS-koordinátákkal kombinálva talajtérkép elkészítését teszi lehetővé…
Talajradar alaprajz
A talajradaros vizsgálat a környezeti kárfelméréseknek is nélkülözhetetlen eszköze!
El sem tudjuk képzelni, hogy milyen veszélyek rejtőzhetnek még a föld alatt!
A rendszerváltás előtti időkben, gyakorlatilag nem létezett Magyarországon környezetvédelem, ami azt jelenti, hogy az állami tulajdonban lévő üzemek, gyárak termelőszövetkezetek úgy szabadultak meg a felhalmozott veszélyes hulladékoktól, hogy egyszerűen ástak a település határában egy gödröt és minden kármentesítő eljárás nélkül eltemették.

Ezek a területek ma földalatti időzített bombák, melyek bármelyik pillanatban valóságos ökológiai katasztrófát is okozhatnak!
Az ilyen irányú talajradaros vizsgálat segítségével pontosan lokalizálhatók a talajba került szennyeződések (pl.: hordók, konténerek, kohósalak stb..), a kapott információk elengedhetetlenek egy pontos kármentesítési terv, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetés elkészítéséhez. A talajban elhelyezett szennyezőanyagot tartalmazó hordók és tartályok helyzete pontosan megállapítható, így nincs szükség fölösleges földmunkákra.
Hőtérkép
A GPR technológia segítségével az archeológiai feltárások költsége és időtartama is jelentősen csökkenthető!
A föld alatt található kulturális örökség mentése a törvényi előírások alapján a beruházót terheli!
Vásárlása vagy kisajátítása előtt már lehet tudni, hogy a területen régészeti feltárás szükséges, de mivel a szakmai topográfiai kutatások csak az ország néhány részét érintették, így a lelőhelyek nagy része nem ismert előzetesen, és csak a beruházás közben szembesülnek az érintettek a régészeti feltárás szükségességével. Az információ hiánya ez esetben nemcsak a beruházási költségeket, hanem a kivitelezés időtartamát is megnöveli.

A talajszerkezet változásainak vizsgálatával pontosan behatárolható, hogy mely területeken találhatók régészeti lelőhelyek, sírok, épületmaradványok.A gyors és hatékony talajradar-felmérés eredményeként az archeológiai feltárás célirányosan történhet, ezzel kevésbé akadályozva a kivitelezési munkálatokat.
A vizsgálat költségigénye a régészeti feltárás töredéke!
Ezekre a problémákra kínál cégünk egy olyan megoldást, mely teljesen roncsolás mentesen, a beruházások megkezdése előtt, vagy a beruházással párhuzamosan, megbízható információkkal látja el a kivitelezőt a földalatti anomáliák, közműhálózatok pontos helyéről!
Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődésüket, és igénybe vennék szolgáltatásunkat, keressenek minket bizalommal elérhetőségeinken és kérjék részletes árajánlatunkat!
peterteszary.com
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram